Stanovy

Stanovy Slovenskej geosyntetickej spoločnosti (SGS)

Stanovy Slovenskej geosyntetickej spoločnosti (SGS) :

 

Dodatok ku stanovám Slovenskej geosyntetickej spoločnosti (SGS) :

 

Interné predpisy IGS :