Činnosť

Medzi základné činnosti IGS Slovensko patrí :

  • Príprava a realizácia odborných prednášok, konferencií, seminárov a prezentácií pod hlavičkou IGS Slovensko na univerzitách, pre SKSI a pre iné organizácie a inštitúcie.
  • Propagovanie základných a špeciálnych informácií o geosyntetike a ich aplikácie vo všetkých oblastiach so zameraním na kvalitu a technickú stránku návrhov a aplikácií.
  • Propagovanie významu a dôležitosti využívania geosyntetiky v geotechnických a environmentálnych stavbách publikovaním odborných aj populárnych príspevkov v periodikách, na seminároch a konferenciách.
  • Vedenie  činnosti pobočky tak, aby sa utužovali kolegiálne vzťahy medzi členmi IGS Slovensko.