Členstvo

Spoločnosť IGS Slovensko je otvorená všetkým záujemcom, ktorí sa zaoberajú výskumom, vývojom, výrobou, skúšaním. osvedčovaním, vzdelávaním, navrhovaním, poradenstvom, inštaláciou, dodávkou alebo inou činnosťou súvisiacou s gesyntetikou. Prostredníctvom spoločnosti IGS má každý člen jedinečnú možnosť mať dokonalý prehľad o najnovších materiáloch, technológiách či realizovaných projektoch u nás ale aj vo svete a zároveň má možnosť sám ako člen vytvárať a ovplyvňovať dianie v tomto odbore. Členovia IGS majú prostredníctvom svojho identifikačného čísla prístup na webstránku IGS www.geosyntheticssociety.org

Členovia IGS Slovensko

 1. ADAMEC Jaroslav Ing.
 2. BAČA Ladislav Ing., CSc.
 3. BAKOŠ Martin Ing., PhD.
 4. BASLÍK Radovan Ing., CSc.
 5. BRANDL Heinz Prof.Dipl.-Ing.Dr.techn.Dr.h.c.mult.
 6. CANFORA Antonio
 7. CSIZMADIA Róbert Mgr.
 8. DRUSA Marián Prof.,Ing.,PhD.
 9. FRANCE Karol Ing.
 10. GAGO Filip Ing., PhD.
 11. HALČIN František Ing.
 12. HANUŠTIAK Martin Ing.
 13. HASENOVIČ Ján Mgr.
 14. HRUBÝ Vladimír RNDr.
 15. CHEBEŇ Vlastimil Ing., PhD.
 16. IŽVOLT Libor Prof., Ing., PhD.
 17. KAIS Ladislav Ing., PhD.
 18. KIŠŠ Peter, JUDr.
 19. KIŠŠ Štefan Ing.
 20. KOSTOVSKÝ Peter Ing.
 21. KRCHO Ivor
 22. KUŠNÍR Ján Ing.
 23. LICHÝ Ľuboš Mgr.
 24. MALÍK František Mgr.
 25. MAZÁK Miroslav Ing.
 26. MEĽO Anton Mgr.
 27. PRELOVSKÝ Branislav RNDr.
 28. SINAK Martin Ing.
 29. SŇAHNIČAN Jozef Ing.
 30. STRUHÁR Jozef Ing.
 31. SZABO Marek Dipl.-Ing.
 32. TÓTH Viktor Ing.
 33. VANGEL Martin Ing.
 34. VILEM Ján Ing.
 35. VLČEK Jozef Ing., PhD.