Členstvo

Členstvo v IGS Slovensko

Spoločnosť IGS Slovensko je otvorená všetkým záujemcom, ktorí sa zaoberajú výskumom, vývojom, výrobou, skúšaním. osvedčovaním, vzdelávaním, navrhovaním, poradenstvom, inštaláciou, dodávkou alebo inou činnosťou súvisiacou s gesyntetikou. Prostredníctvom spoločnosti IGS má každý člen jedinečnú možnosť mať dokonalý prehľad o najnovších materiáloch, technológiách či realizovaných projektoch u nás ale aj vo svete a zároveň má možnosť sám ako člen vytvárať a ovplyvňovať dianie v tomto odbore. Naviac členovia IGS získavajú viacero výhod, ktoré môžu využiť vo svojej praxi alebo prezentácii svojej práce.

Členovia IGS Slovensko (v abecednom poradí) :

 1. ADAMEC Jaroslav Ing.
 2. BAČA Ladislav Ing., CSc.
 3. BAKOŠ Martin Ing., PhD.
 4. BASLÍK Radovan Ing., CSc.
 5. BRANDL Heinz Prof.Dipl.-Ing.Dr.techn.Dr.h.c.mult.
 6. CANFORA Antonio
 7. CSIZMADIA Róbert Mgr.
 8. DRUSA Marián Prof., Ing., PhD.
 9. GAGO Filip Ing., PhD.
 10. HALČIN František Ing.
 11. HASENOVIČ Ján Mgr.
 12. HRUBÝ Vladimír RNDr.
 13. IŽVOLT Libor Prof., Ing., PhD.
 14. KIŠŠ Peter Mgr.
 15. KIŠŠ Štefan Ing.
 16. KOSTOVSKÝ Peter Ing.
 17. KRCHO Ivor
 18. KUŠNÍR Ján Ing.
 19. LICHÝ Ľuboš Mgr.
 20. MALÍK František Mgr.
 21. MIKULA Miloslav Ing.
 22. PRELOVSKÝ Branislav RNDr.
 23. SINAK Martin Ing.
 24. SŇAHNIČAN Jozef Ing.
 25. STRUHÁR Jozef Ing.
 26. SZABO Marek Dipl. Ing.
 27. TÓTH Viktor Ing.
 28. VILEM Ján Ing.
 29. VLČEK Jozef Ing., PhD.