Predstavenie IGS

Slovenská pobočka IGS

Slovenská pobočka IGS, ktorá vznikla v roku 2011, je súčasťou Medzinárodnej geosyntetickej spoločnosti – International Geosynthetics Society (IGS).  Pre Slovenskú pobočku IGS sa používa aj skrátený názov IGS Slovensko alebo IGS SK. IGS Slovensko je jednou zo 44 národných pobočiek IGS, ktoré sa v jednotlivých štátoch zameriavajú sa šírenie informácií a poznatkov o geosyntetike, podporujú nielen vzdelávanie v tejto oblasti, ale aj kontakty medzi odborníkmi a sú vhodným spojovacím článkom s centrálou IGS.

 

Geosyntetika

Názov geosyntetika je súborné označenie všetkých polymérových výrobkov použitých v kontakte s horninou a/alebo iným materiálom v konštrukciách inžinierskeho staviteľstva. Geosyntetický výrobok je konkrétny výrobok, na ktorý sa vzťahuje označenie geosyntetika. Sú to geotextílie, geomreže, geosiete, geopásiky, geokompozity, geobunky, georohože, geodrény a geosyntetické zábrany vo funkcii oddeľovača, filtra, drénu, výstuže, stabilizátora, ochrany, protieróznej ochrany a bariéry.

International Geosynthetics Society (IGS)

Po tom, čo bol na Medzinárodnej konferencii o používaní textílií v geotechnických konštrukciách v Paríži v roku 1997 po prvýkrát použitý výraz “geotextília a geomembrána”, bola v roku 1983 založená International Geotextile Society, neskôr premenovaná na International Geosynthetics Society. Jej poslaním je podpora vedeckého a technického rozvoja geosyntetiky a jej praktického použitia v najrôznejších typoch stavebných konštrukcií. V súčasnosti má IGS viac ako 4100 individuálnych a 200 kolektívnych členov. Jej činnosť je organizovaná najmä prostredníctvom národných pobočiek.

V IGS pracuje v súčasnosti 5 technických komisii a 4 výbory pre regionálne aktivity a jej činnosť sa neustále rozširuje. Podrobnosti o IGS nájdete na www.geosyntheticssociety.org.