Workshop IGS TC Reinforcement

V dňoch 4 – 7. Júna 2018 sa konal v Mníchove workshop IGS Georeinforcement & Geobarriers.

Programu v časti Georeinforcement sa zúčastnili dvaja členovia IGS Slovensko: Jozef Sňahničan a Branislav Prelovský.

Workshop bol rozdelený do 4 sekcií:

  • Facings of walls and steep slopes
  • Use of recycled and amended marginal backfils in MSE and Reinforced Embankments/slopes
  • Design of load-carrying MSE bridge abutments
  • Reinforced Veneer stability

V každej sekcii odznelo 5 – 6 veľmi zaujímavých prednášok. V podstate išlo o prvú akciu IGS orientovanú na jednu tému, avšak aj vzhľadom na prejavený záujem a ohlas bude v takýchto tématických workshopoch určite pokračovať. Workshop bol organizovaný TC-R (technical comitee of soil reinforcement), ktorá pracuje v rámci IGS. TC-R je zameraná na vedecký a technický vývoj geosyntetických systémov a technológií v oblasti vystužovania.

V rámci IGS pracujú nasledovné technické skupiny:

  • Barrier systems
  • Filtration
  • Hydraulics
  • Soil reinforcement
  • Stabilisation

Každý člen IGS sa môže prihlásiť do ktorejkoľvek technickej skupiny.

(spracoval B. Prelovský)