Publikačná činnosť

Baslík,R., Kišš,Š., Prelovský,B., Tóth,V.: Geosyntetika. Odporúčané termíny, definície, funkcie, značky, symboly a skratky geosyntetiky, geotextíliám podobných výrobkov a iných výrobkov a opis aplikácií týchto výrobkov a stavebných konštrukcií, kde sa používajú, IGS Slovensko, 2019, Bratislava.

Baslík, R. Geosyntetika v predpisoch, Seminár Geosyntetika 2018, Bratislava.

Baslík, R. Výber a použitie geosyntetiky a jej podobných materiálov v zemných konštrukciách, 11. medzinárodná konferencie Geosyntetika 2017, Žilina.

Kožlej, Ľ. a kol. Interakcia mostnej konštrukcie SO 201 s podložím – návrh hĺbkového zakladania mostov, Silnice/Železnice 2/2016

Kožlej, Ľ. Výpočet pilótového základu – interakcia mostnej konštrukcie s podložím, Inžinierske konštrukcie 2/2016.

Tóth, V. a kol. Carbon footprint in geotechnical constructions and geosynthetics impact on the environment, IGS Seoul 2018.

Tóth, V. a kol. Návrh spodnej stavby mostných objektov so zohľadnením zmien hladiny podpovrchových vôd, Inžinierske stavby 6/2016.

Tóth, V. a kol. Zakladanie mostného objektu v zosuvnom území, Konferencia Zakladanie stavieb 2018.

Tóth, V. Budúcnosť geotechniky u nás a vo svete (očami mladej generácie), Konferencia Geotechnika 2016.

Tóth, V. Časté chyby pri zadávaní vstupných údajov počas navrhovania geotechnických konštrukcií, Silnice/Železnice 4/2016.

Tóth, V. Rozširovanie súčasných násypových telies v dôsledku zvýšenej dopravnej záťaže, Inžinierske stavby 1/2016.

Tóth, V., Ortuta, J. Zosuvy násypových telies a svahov na cestách II. a III. triedy, Inžinierske stavby 5/2018.

Publikačná činnosť IGS za rok 2017

Publikačná činnosť IGS za rok 2020