TC Barrier Systems

V dňoch 6.-7. júna 2018 sa konal v Mníchove „1st GeoBarrier Workshop“, čo bol prvý celosvetový workshop Technickej komisie IGS na Tesniace systémy (IGS Technical Committee on Barrier Systems, TC-B). Dvanásť prezentácií bolo rozdelených do štyroch tematických okruhov:

  • Trvanlivosť geomembrán
  • Ochrana geomembrán
  • Hydratácia a napučiavosť náplne geosyntetických ílových bariér (GCL)
  • Dodržiavanie a kontrola kvality bariér počas výstavby

Členovia IGS, ktorí by mali záujem zúčastniť sa na aktivitách TC-B môžu kontaktovať sekretára Jonathana Shamrocka (jshamrock@tonkintaylor.co.nz).  Bližšie informácie o činnosti TC-B nájdete na webstránke IGS.

(spracoval: Radovan Baslík)