TC-S

Na začiatku roku 2018 vznikla Technická komisia IGS na Stabilizovanie  (IGS Technical Committee on Stabilization, TC-S). V máji 2018 sa uskutočnilo prvé e-mailové stretnutie a diskusia na tému“ Design methods for geosynthetic stabilization of basic courses“, ktorú koordinoval Prof. Jorge Zornberg. Diskusie sa zúčastnilo 17 odborníkov z celého sveta, pričom to bola vhodná platforma na konfrontáciu rôznych názorov. Členom TC-S sa stal Ing. Radovan Baslík, CSc.

(spracoval: Radovan Baslík)